Arvid Svensson

Om oss

Samband, medverkan och affärsglädje

AB Arvid Svensson är ett svenskt familjeföretag med en lång tradition av entreprenörskap och affärsutveckling. Med rötterna i Mälardalen och Bergslagen har våra innehav idag verksamhet på flera platser i världen.

Företagsgruppen Arvid Svensson fortsätter att utvecklas, både vad gäller inriktning, omfattning och omsättning. Vårt företagsnamn är fortfarande relativt okänt för det stora flertalet. I alla fall jämfört med många av de företag vi samarbetar med och de projekt vi är delaktiga i. Och det är i sin ordning. Vi finner lika mycket glädje i att vara en mindre kugge i ett stort och väletablerat maskineri, som att vara motorn i ett mindre.

Företagsinnehav

Arvid Svensson har intressen i bolag med verksamhet inom branscherna fastigheter, verkstadsindustri, tjänster, handel, media och mode. Antalet branscher och bolag är inget som är hugget i sten. Det enda vi med säkerhet kan säga om framtiden är att inget kommer att gå exakt som planerat. Därför är flexibilitet och handlingsutrymme viktigt för oss. Upptäck våra innehav här.

Novotek
Nordkom
Brand Support
Locomotiv
Great Security
Cross Sportswear
Aston Carlsson
Primelog
Case kapitalförvaltning
Monocle
Venarv
Novotek
 

Novotek

Novotek erbjuder kunder inom privat och offentlig sektor systemlösningar och produkter inom industriell IT och automation som effektiviserar informationshantering och styrsystem. Fokus ligger på produktion, inom områden från tillverkande industri, VA och energi till avancerad petrokemisk och tung processindustri. Novotek var pionjärer på PCbaserade lösningar inom produktion och fortsätter att leda utvecklingen. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs.

Nordkom
 

Nordkom

Nordkom-koncernen kombinerar ett högt kunnande inom kommunikation med en ledande affärsmässighet. Denna affärsmässighet består bland annat av att skapa långsiktiga och lönsamma affärer som ger en god avkastning för såväl kundernas som den egna verksamheten. Nordkoms verksamhet är uppdelad i två affärsområden; Ottoboni, en av Sveriges största digitala kommunikationsbyråer, samt Done, en av Sveriges ledande produktionsbyråer.

Brand Support
 

Brand Support

Brand Supports är den självklara partnern för företag som vill stärka sin position och försäljning i detaljhandeln. Affärsidén bygger på säljdrivande information. Genom olika säljfrämjande åtgärder säkerställs varumärkens profil och identitet ute i handeln för att ge kunden maximalt värde av sina marknadsinsatser. Brand Support grundades 1996 och arbetar idag såväl skandinaviskt som i Baltikum. Sedan 1999 ingår bolaget i A-Com, ett av landets största oberoende nätverk inom professionella marknadsföringstjänster.

Locomotiv
 

Locomotiv

Locomotiv är action-marketingbyrån som hjälper varumärken att bli valda. De är experter på beslutsprocesser och vet vad som krävs för att en vara eller tjänst ska väljas. Det handlar om att hitta aktiveringar som leder till handlingar. Reklam i all ära, men man måste också få något att hända för att driva försäljning. Action. Genom en kombination av strategi, kreativitet och en stor kunskap inom försäljning och retail skapar Locomotiv snabba resultat för sina kunder.

Great Security
 

Great Security

Great Security är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag, med verksamhet över hela landet. Inom koncernen finns certifiering för larm (larmklass III), brandlarm och kamerasystem samt låsbutiker. Great Security erbjuder såväl rikstäckande säkerhetslösningar till retailkedjor och butiker, som skräddarsydda lösningar för privatpersoner och företag. Bolaget har elva lokalkontor, över 100-tal anställda och en omsättning på cirka 170 MSEK.

Cross Sportswear
 

Cross Sportswear

Cross är ett välkänt märke för golfkläder som har sitt ursprung i en passion för sand och gräs. För golf och alla som älskar sin sport. Därför försöker Cross hela tiden överträffa sig själv i att skapa fantastiska sportkläder. Väldesignade funktionsplagg som är bekväma, ger dig full rörelsefrihet och som funkar lika bra i alla väder. Bolaget grundades i Sverige 1986 och har idag återförsäljare över hela världen.

Aston Carlsson
 

Aston Carlsson

Aston Carlsson är ett grossistföretag med egen verkstadsrörelse och som även lagerhåller och säljer halvfabrikat i rostfritt som plåt, stångstål, rör och rördelar. Företaget erbjuder legoarbete med inriktning på tunnplåtbearbetning och svetsning i rostfritt material. Med säte i Skogås någon mil utanför Stockholm har man en stark lokal förankring, utan att släppa fokus på Sverigemarknaden. Aston Carlsson har 20 anställda och en årsomsättning på 75 MSEK.

Primelog
 

Primelog

Your logistics. Our passion. Primelog är specialister inom logistik & IT som hjälper företag med globala försörjningskedjor att förbättra verksamheten genom bättre kontroll, lägre kostnader och högre servicenivåer. Kompetensen inom logistik och den egenutvecklade mjukvaran Primelog LMS har attraherat de största och mest inflytelserika kunderna i branschen. Bolaget har såväl egna kontor som partnernätverk i Europa och Nordamerika.

Case kapitalförvaltning
 

Case kapitalförvaltning

Case är en svensk kapitalförvaltare med både fond- och diskretionär förvaltning. Verksamheten har tre hörnpelare; fristående förvaltning, prestationsrelaterade avgifter och hög servicegrad. Arvid Svensson är, tillsammans med Stefan Edberg, de dominerande ägarna. Tack vare en stark kundtillströmning uppgick det förvaltade kapitalet till nära 5 miljarder SEK vid 2013 års utgång.

Monocle
 

Monocle

Monocle är ett internationellt, globalt medievarumärke, likaväl som ett livsstilsmagasin, 24hr-radiostation, webforum/-shop samt fysiska caféer och butiker i flertalet länder. Grundat av den trendkänslige entreprenören Tyler Brûlé, mannen bakom Wallpaper, har Monocle beskrivits som ett möte mellan utrikespolitik och Vanity Fair. Med ett globalt perspektiv på internationella relationer, business, kultur, design och mode har Monocle idag även egna butiker och lokalredaktioner över hela världen. Tidningen har fler än 15 000 prenumeranter på 100 marknader och ges ut 10 ggr/år plus specialeditioner.

Venarv
 

Venarv

Venarv startade verksamhet 2009 genom att förvärva en låneportfölj med lån till bostadsrättsföreningar. Lånen har sitt ursprung från det statliga bolaget Venantius som bildades 1995 för att hantera lån med hög risk för obestånd. Venarvs portfölj minskar i takt med lösen av lån och kundernas amorteringar, ingen nyutlåning sker.

Fastighetsinnehav

Klövern
Balder
Svanå Bruk
Rocklunda Fastigheter AB
Klövern
 

Klövern

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning. Verksamheten är inriktad på att utveckla fastigheter och skapa effektiva lokaler, hyra ut vakanta ytor, införa energibesparande åtgärder och bygga nytt på byggrätter. Mottot, ”att var dag underlätta kundens vardag”, är något de gör framgångsrikt – Klöverns medarbetare förvaltar och utvecklar fastigheter där omkring 50 000 människor arbetar. Fastighetsvärdet var 29 Mdkr per den sista juni 2014.

Balder
 

Balder

Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med inriktning på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i orter som växer och utvecklas positivt. Företagets främsta uppgift är inte att köpa och sälja, utan att vara en långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda hyresgäster. Fastighetsbeståndet hade per den 30 juni 2014 ett värde om 33,7 Mdkr. Balder startade sin verksamhet 2005.

Svanå Bruk
 

Svanå Bruk

Svanå Bruk ligger vackert beläget cirka 2 mil norr om Västerås. Bruket grundades på 1600-talet av dåvarande ägarna Ebba Brahe och Jacob de la Gardie, men har anor från medeltiden. Läget var perfekt tack vare tillgång till två viktiga resurser för järnbearbetning: vatten och timmer.

Svanå har tillhört släkten Posse och ABB och förvärvades av Arvid Svensson hösten 2005. I dag bedrivs konferensverksamhet, förvaltning av lokaler och ca 20 fastigheter samt skogs- och jordbruk på Svanå Bruk. Den totala arealen är på 1 500 ha varav
1 000 ha är skog.

Rocklunda Fastigheter AB
 

Rocklunda Fastigheter AB

Rocklunda Fastigheter äger och förvaltar Rocklundaområdet, ett av norra Europas största, sammanhängande idrottsområden. Det över 61 hektar stora området hyser ishockeyhallar, bandyhall, fotbollsarena, friskvårdsanläggningar, evenemangsarena, handbolls/innebandyhallar, utomhusanläggningar, fotbollsplaner, stall och ridhus.

Historik

1985

Avregleringen av finansmarknaden 1985 ledde till kraftig kreditexpansion och fastighetskris. Under ledning av kusinerna Fredrik och Rikard Svensson inleddes en ny fas i bolaget. Möjligheten att till i högre grad än tidigare lånefinansiera förvärv kombinerat med nedtryckta tillgångspriser ledde till en kraftig expansion av tillgångarna.

Tidigare innehav som Broström, Titan, Sardus, IBS, Ramnäs Bruk och flera av dagens innehav som Balder och Klövern är resultat av dessa affärsmöjligheter. Sedan den globala finanskrisen 2008 har Arvid Svensson strävat mot konsolidering och fastighetsutveckling i Stockholm/Mälardalen.

1883

I slutet av 1800-talet när skråväsendet avskaffades och fri etableringsrätt successivt infördes flyttade Johan-Emil Söderberg från karga odlingsmarker utanför Ulricehamn i Västergötland till Kristinehamn i Värmland. Hans far hade dött en förtidig död och i släktingar som sedan generationer var bergsmän och hammarsmeder i ett blomstrande näringsliv

i Värmland och Västmanland, såg han en möjlighet att klara försörjningen. Han startade en firma med bleckplåtsbearbetning i Kristinehamn och flyttade sedan med rörelsen till Grythyttan. Verksamheten utvecklades till manufaktur av allehanda bleckplåtsartiklar.

1910

Som en del i industrialiseringen av Sverige växte ASEA (ABB) i Västerås snabbt. Därigenom fick Johan-Emil och hans son Arvid allt fler kunder, inte minst ASEA. Det tillsammans med övertalning från kunden Jansson & Sjögrens karamellfabrik, ledde till flytt av verksamheten till Västerås.

Som underleverantör utvecklades företaget och kom snart att bearbeta både tunn- och grovplåt i egen mekanisk verkstad.

1948

Andra världskrigets bristsituationer och den påföljande framgången för svensk exportindustri skapade möjligheter för Arvid och sönerna Tor och Per att utveckla handelsrörelser. Med tiden hade man etablerat såväl regional stålgrossiströrelse som handel med verktyg & industri-förnödenheter.

Detta i kombination med ett öppet sinne för utveckling av nya branscher skapade en plattform för fortsatt expansion.

Kontakt

Telefon:
021 – 10 50 00

Postadress:
Box 160
721 05 Västerås

E-postadress:
info@arvidsvensson.se