Fastighetsinnehav

Balder
Svanå Bruk
Rocklunda Fastigheter AB
Savana - Samarbete
SBB - Samhällsbygnadsbolaget
Balder
 

Balder

Balder är ett börsnoterat företag med fokus på att äga, förvalta och utveckla bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Tyngden ligger i att den nöjda kunden och skapa attraktiva och trygga områden för människor och företag att utvecklas i. Balder started sin verksamhet 2005 och finns idag på 14 orter runtom i Sverige. Fastighetsbeståndet hade per den 30 september 2017 ett värde om 92,9 Mdkr.

Svanå Bruk
 

Svanå Bruk

Omkring 2 mil norr om Västerås finner man Svanå bruk, vackert beläget med omkring 1500 tillhörande hektar och 1000 ha skogsmark.

Bruket grundades på 1600-talet men allt sedan medeltiden har området förknippats med gruvor, järnverk och smedjor. Herrgården uppfördes även den på 1600 talet av Ebba Brahe och Jacob de la Gardie. I dag bedrivs konferensverksamhet, förvaltning av lokaler och ca 20 fastigheter samt skogs- och jordbruk på Svanå Bruk.

Sedan 2005 ägs Svanå Bruk av Arvid Svensson.

Rocklunda Fastigheter AB
 

Rocklunda Fastigheter AB

Rocklunda ägs och förvaltas av Rocklunda Fastigheter AB och är idag en av Sveriges största idrottsanläggningar med ett flertal utomhus– och inomhus arenor. Tusentals barn, ungdomar och vuxna besöker området dagligen för att utöva sina sporter eller för att vara en del av det aktiva föreningsliv som bidrar till ett gladare och friskare Sverige. Förutom sportevenemang, arrangeras även konserter, föreställningar och andra evenemang på området.

Savana - Samarbete
 

Savana - Samarbete

I dagsläget samarbetar AB Arvid Svensson med Savana i ett flertal projekt:
Gurkan, Södermalm, Stockholm
Obelisken, Södermalm, Stocholm
Lövenströmska, Upplands Väsby
Södertälje hamn, Södertälje

Savana grundades 1983 och var ursprungligen ett företag som inriktade sig på att uppföra stora kommersiella byggnader runtom i Sverige. Idag är Savana ett byggmäster och fastighetsbolag med två verksamhetsområden: att förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i egen regi samt producera privatbostäder. Verksamheten är koncentrerad till Storstockholm och det existerande fastighetsbeståndet har utvecklingsmöjligheter uppgående till cirka 160 000 kvm.

 

SBB - Samhällsbygnadsbolaget
 

SBB - Samhällsbygnadsbolaget

Samhällsbyggnadsbolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Norden och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt.

Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en uthållig och socialt ansvarig samarbetspartner i Samhällsbyggnadsbolaget.
Bolagets mål är att inneha ett fastighetsbestånd till ett värde av 20-25 miljarder kronor inom fem år och vara en betydande aktör på fastighetsmarknaden över hela norden.